GCO | Stavební výroba

stavíme rovně...
Přejít na obsah
GCO-button
GCO-button
GCO-button
Profil společnosti
Společnost GCO plus, spol. s.r.o. byla založena roce 1993.

Hlavním předmětem podníkání společnosti je stavební výroba, která se soustřeďuje zejména na generální dodávky novostaveb průmyslových objektů, občanských staveb a rodinných domků, rekonstrukce, modernizace a rozsáhlejší údržbové stavební práce.

Naše firma je odborný dodavatel registrovaný u Ministerstva životního prostředí pro program Zelená úsporám. V rámci tohoto programu zajišťujeme kompletní zateplení budov včetně zpracování nutné dokumentace (tepelný audit,…) pro získání finanční podpory.

Provádíme také stavební práce menšího rozsahu - subdodávky HSV pro části větších staveb, nebo také drobné stavební práce, např. rekonstrukce koupelen, bytových jader, balkonů, interiérů apod. ...

V rámci poskytovaných služeb našim zákazníkům také zpracujeme projektovou dokumentaci, vyřídíme všechna nutná povolení pro stavby, zajišťujeme stavební dozor investora, znalecké odhady ...

Důležitou součástí naší firmy je i divize elektromontážních prací. Tato  divize se soustřeďuje na komplexní dodávky v oblasti silnoproudu a  slaboproudu.
Výše ročního obratu společnosti GCO plus se v posledních letech pohybuje v rozmezí 80-120 mil. Kč.

Společnost  GCO plus vlastní veškeré know-how potřebné pro úspěšnou realizaci svých  zakázek. Kolektiv firmy tvoří asi 25 pracovníků, kteří svou odborností  zcela pokrývají celé spektrum činnosti firmy.

Spoluprací  s námi získáte velmi korektního a solidního partnera, který pomůže  vyřešit veškeré problémy spojené se stavěním k Vaší plné spokojenosti.


Ing. Jiří Velký
jednatel společnosti
GCO plus, spol. s r. o.

Sídlo společnosti:
Poštovní 2, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 614 547
E-mail:

gco@gco.cz
gco@seznam.cz

IČO: 47972874
DIČ : CZ47972874
Praha:

Popovičky 49
Praha-Východ

E-mail: praha@gco.cz
gco@gco.cz
gco@seznam.cz
Návrat na obsah